Blog

29 maart 2022 | Jacolien Vreugdenhil | 0 opmerkingen

Leren van Bomen

‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ Dat is wat de blinde man in Betsaïda zegt als Jezus hem geneest van zijn blindheid. Pas als Jezus zijn handen opnieuw op de ogen van de man legt gaat hij ‘helder zien’ (Marcus 8:24-25 NBV21). Mensen als bomen. Het is een mooie vergelijking. En […]

Categorieën: Overdenkingen
3 februari 2022 | Jacolien Vreugdenhil | 0 opmerkingen

Een oceaan van plastic- of van hoop?

Een manier van denken over duurzaam leven is te vinden in Johannes 10 vers 10. Jezus verkondigt daar dat Hij kwam om overvloedig leven te geven: “Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid”. Als we nadenken over duurzaam leven leggen we vaak de nadruk op terughoudendheid, vermindering en misschien […]

Categorieën: Uncategorised